Meänkieli tarttis oman kätilön, joka auttas kieltä puhistuksheen. Kieltä piethään aivan ko jalkalasta, ilman omma arvoa ja aina tielä Ruottin kielen edustajalle. Kielele ei anneta arvoa vaikka kieli oon tuhansia vuosia ollut käytössä. Kielen edustajille näytethään pitkää nokkaa ja edustajat poljethaan alas, työn teon arvoa hyläthään. Tornionlaakson teatteri pellaa vain Ruottinkielisiä ohjelmia. Meän ratio ei nosta kahta sormea kielen hyväksi, vaikka suhte oon että edusta kieltä ja sen käyttöä.KUR-kultuuriraati jakka Meänkieli rahat semmosile jokka kirjottavat eki meinavat kirjottaa Ruottiksi. moni henkilö/ryhmä joka ei vielä ole alottanut hommani oon jo saanut rahat.Kangoksheen kielipesä saapi suuria rahasummia. Sen ryhmän edustajat ei ossa Meänkieltä, tältä se näyttää joka kantila. Kunnat ei kykene arvostelehmaan mihinkä rahat oikesthaan kuuluisit, ja silloin net menevät kunnan ommhiin velka makshoin.

Valtion rahan jako Meänkielin säilytyksheen tulle jatkossa tappahmaan Meänkielen ja sen edustajat, ko ei rahat mene sinne missä net voisivat tehjä hyvää työtä. Ruottin valtio tappa Meänkielen tahalansa. Vähemistöryhmitten oikeuet EU ja UN mukhaan ei toimi Ruotissa!

T. Stig/Stiiki