Tornionlaakson-Meänmaan flaku päivä, Tornedalsflaggans dag. Den 15/7 hissar vi årligen vår flagga, styrelsen samlas på Matarengi folkhögskola och har en ceremoni vid flagghissningen. Alla är välkomna att deltaga vid denna högtid, en högtid som oss förringats i 200 år.Meänmaa sammansluter Haparanda-Övertorneå-Pajala-Gällivare och Kiruna kommuner på den Svenska sidan av gränsen. På den Finska sidan finns Torneå-Ylitornio-Pello-Muonio-Kolari och Enontekiö kommuner, sammanlagt 11 kommuner i två länder samlas under gemensamt namn “Meänmaa” och binder åter släkt och vänskapsband med tidigare vänner och grannar.Språket” Meänkieli” och kulturen som hör till området är de som förenar oss i så starka mentala band, vi är ett språk, en kultur, ett folk. Med stolthet så firar vi gemensamt vår flaggdag den 15/7, där flaggan vajar på ömse sidor av en gräns som ej borde finnas.Deltag i vår kulturella och språkliga frigörelse.

T.Stig/Stiiki