Meänmaan suuri kirjailia ja taitelia on saanut Eyvind Jonsso, onnin
palkinon. Tämä on suurenmoista, ja antaa muile,ki intoa että tehhä työtä
Meänkielen nimessä. Suuret onnitelu Bengt Pohjasele.

T. Stig/Stiiki